Kérdésed van? Keress minket bizalommal!

Házirendünk

Tőlünk telhetően mindent megteszünk annak érdekében, hogy pihenésetek örömteli és zavartalan legyen. Ezért minden vendégünket arra kérünk, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni és betartani.
A kellemes pihenés érdekében kérjük, a Királyos Pihenőházba való érkezés előtt ismerkedjetek meg Házirendünkkel. Felhívjuk szíves figyelmeteket, az apartmanjaink használatba vételével elismeritek és elfogadjátok annak Házirendjét, valamint kötelezettséget az abban leírtak betartására és felelősséget vállaltok a Házirend be nem tartása miatt okozott károkért.
A Házirend a Vendégházakban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik!

Okmány beolvasás érkezéskor

2021. szeptember 1-től minden szálláshelyen, így nálunk is kötelező az összes vendég személyes okmányát digitálisan rögzíteni – életkortól függetlenül. Azaz kulcsátadás előtt a személyi igazolványt (vagy jogosítványt, útlevelet) kötelezően be kell mutatni és azt nekünk be kell a hivatalos applikációval scannelnünk. Ennek hiányában, bemutatásának megtagadásával, vagy az okmány érvénytelenségével a szállást nem tudjuk átadni. Minden vendégnek, tehát, gyermek, csecsemő részére is szükséges az okmány.

Amennyiben nem szeretné az okmányait átadni a szálláshely tulajdonosának, előzetes vendégadat-rögzítésre is jogosult a vendég.

Háromhuta látnivalói

Mielőtt nekivág a települést körülölelő hatalmas erdősségeknek, és az azokat behálózó túraútvonalaknak, érdemes bebarangolni a három Huta, vagyis Újhuta, Középhuta és Óhuta utcáit. A következőkben egy sétatervre fűzve szeretnénk Önnek bemutatni a falu nevezetességeit, emlékhelyeit, és legfontosabb látnivalóit

Felejthetetlen programok a természetben

Nincs okod a négy fal között maradni, ha a természet a lábaid előtt hever! Menj ki a friss levegőre, szakadj ki a hétköznapokból és felejtsd el a munkát. Élvezd a szervezett szabadtéri sport- és kulturális programokat.

A teljesség igénye nélkül mutatunk néhány kiváló ötletet arra, hogyan töltsd jól és hasznosan a kirándulásra, pihenésre, kikapcsolódásra szánt időt.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Ha nincs autótok, vagy egyszerűen csak nem szeretnétek kocsival felkerekedni, és inkább egy zöldebb, környezettudatosabb megoldásra szavaztok...

Ha tömegközlekedéssel és kis sétával könnyen megközelíthető szállást kerestek a Zemplénben,

megtaláltátok a számotokra legideálisabb helyet,

Ugye, hogy egy szállás autó nélkül nem is olyan nagy kihívás a térségben?

Pakoljatok be a bőröndbe, és irány a Királyos Pihenőkert!

Lépj velünk kapcsolatba

kiralyospihenohaz

3936 Háromhuta, Erdészet utca 7.

+36-30-178-9726

kiralyospihenohaz@gmail.com

Személyes adatok megadásával hozzájárulsz a személyes adatok kezeléséhez
A vendég személyes adatait a tulajdonos kizárólag a kötelező adatszolgáltatási feladataihoz használja, azt illetékteleneknek, harmadik személynek át nem adja.

Erről részletesebben itt tájékozódhatsz:   

A KIRÁLYOS PIHENŐHÁZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A KIRÁLYOS PIHENŐHÁZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A vendégház üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről

1 Alapvető rendelkezések


1.1 A tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Élmény Vendégház szállóvendégei és a szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a vendégház által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

1.2 A tájékoztató kidolgozásakor a Vendégház az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR);

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;

•a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.

1.3 A tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a https://www.elmenyvendeghaz.hu/ címen elérhető weblaphoz (a továbbiakban: "weblap") és az Élmény Vendégház kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a weblapon található hivatkozások vezetnek.

1.4 A tájékoztató módosítása

Az Élmény Vendégház fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az érintett a weblapra történő belépéssel elfogadja a tájékoztató hatályos rendelkezéseit.

2 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Ács Ferenc József , egyéni vállalkozó
Cím: 8840 Csurgó Török Bálint utca 14.
Telefonszám: 06 30 564 3678
E-mail: zimmermann1@freemail.hu
Weblap: https://www.elmenyvendeghaz.hu/

3 Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja elsősorban a weblap üzemeltetése, az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

- a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

- a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása

- a marketingkommunikáció folyamatos optimalizálása

- a látogatottság mérésére

- statisztikai célok

Jogalapok: az adatkezelő jogos érdeke

- ajánlat nyújtása,

Jogalapja: az érintett hozzájárulása

- észrevételre, panaszra válaszadás

- az érintett jogainak védelme

Jogalapok: a jogi kötelezettség

4 Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének időtartama a szolgáltatás használatának befejezéséig valamint az adatok elévüléségi tart, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

5 Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  • Vendég neve,
  • Vendég születési helye és ideje,
  • Lakcíme,
  • Állampolgársága,
  • A vendég útlevelének, személyi igazolványának vagy vezetői engedélyének száma,
  • Az érkezésének napja és időpontja,
  • Távozás napja és időpontja,
  • Eltöltött vendégéjszakák száma,
  • Vendég vagy képviselőjének aláírása,
  • Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma.

6 Adatrögzítés a weblapon, cookie-k

A weblap rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusát. A cookie-k lehetővé teszik a weblap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a weblap üzemeltetőjét segítik, abban, hogy a weblap szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, emlékeznek a korábban bevitt adatokra és elemezzék a weblap használatát. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weblap működése nem teljes értékű. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies

7 Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat saját maga dolgozza fel.
Az adatrögzítő személyes adatot csak akkor továbbíthat harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy az adattovábbításra a jogszabály felhatalmazást ad.
Az adatrögzítő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatrögzítő nem tehető felelőssé. Az adatrögzítő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

8 Adatbiztonság

Az adatrögzítő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatrögzítő az adatokat megfelelő intézkedésekkel (szoftver és hardver eszköz védelem, fizikai védelem), védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen. Megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről és intézkedik a vírusvédelemről.


9 Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei


9.1 Tájékoztatás, helyesbítés és törlés joga


Az érvényes törvényi rendelkezések keretében az érintettnek mindenkor joga van ingyenes tájékoztatásra a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról. Minden érintett jogosult megtudni, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés előírja-e, vagy azokra valamely szerződéskötéshez van-e szükség, hogy az érintett személy köteles-e rendelkezésre bocsátani személyes adatait, és hogy milyen lehetséges következményekkel járna az adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása.

Az érintett személyes jogokra vonatkozólag minden érintettnek joga van az adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni az adatkezelőtől vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint minden érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

9.2 Adatkezelési hozzájárulásának visszavonása


Számos adatkezelési folyamat kizárólag az érintett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét. Ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását közli velünk e-mailben, ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatok további kérdéseivel kapcsolatban állunk rendelkezésre a zimmermann1@freemail.hu címen.

9.3 Panasztétel joga


Minden érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha véleménye szerint megsértették adatvédelmi jogait. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre az érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.